Kategorie

Obecnie w sklepie jest
 1 Gość i 1 Klient

REGULAMIN I WYSYŁKA
Właściciel sklepu internetowego www.Majster.az.pl  jest:
M-HURT
ul. Nadbrzeżna 20
48-130 Kietrz

NIP: 7481440577,
Regon: 160127759
Nr.konta:
PKO-BP 57102052970000180200858456


Kontakt :
Dział handlowy:
885 550 560
885 550 566

sklep@m-hurt.pl

Fax:
77 485 58 28

Definicje:
Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:
Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie sprzedawcy.

Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, lub osoba prawna, która dokonała rejestracji  w sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia i nabycia produktów.

Konsument - osoba fizyczna, która nabyła produkt w sklepie Internetowym w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt - produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem, -produkty ( także narzędzia i akcesoria ) oferowane przez sklep Majster.az.pl  pochodzą bezpośrednio od Producentów lub dystrybutorów i są produktami oryginalnymi.
Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem
www.majster.az.pl w ramach którego Klientom oferowane są produkty.
VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);


Zamówienia
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy firmą :
M-HURT - (właścicielem sklepów MAJSTER)  i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącym stanem magazynowym Sprzedawcy.
Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.majster.az.pl , mailem, faxem lub telefonicznie.
Relizujemy  zamówienia złożone wyłącznie przez osoby
i firmy posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Prosimy o podanie nr. tel. kontaktowego  w celu potwierdzenia złożenia zamówienia ,
- w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adresu e-mail) w ciągu 7 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem nas do wystawienia paragonu lub faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
Specyfikacje i opisy oferowanych przez nas produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe, a podane ceny zawierają VAT.
Niektóre z pozycje mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez naszego konsultanta.
W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, a w przypadku otrzymania zapłaty ceny zwróci mu otrzymaną sumę pieniężną.
Korzystanie z oferty intrenetowego sklepu Majster.az.pl wiąże się z podaniem dokładnych danych osobowych.
Właściciel sklepu internetowego Majster.az.pl zapewnia, że podane przez Użytkowników dane będą używane tylko w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnie ( za zgodą klienta ) informowania o aktualnej ofercie sklepu, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r., i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim.


Formy płatności
Zapłata za zamówiony towar może być dokonana :
- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki - z uwzględnieniem kosztów pobrania (+ ok.4 zł.)
- przelewem przed dostawą towaru z uwzględnieniem kosztów jego transportu, (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma, -wysłana faksem lub pocztą elektroniczną).
-Towar wraz z fakturą zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy Firmy M-HURT lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty.


Transport - wysyłka
Przy większych zamówieniach cenę transportu uzgadniamy indywidualnie , w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Wysyłki kurierskie realizujemy codziennie w dni robocze, dostawa najczęściej w 24-h od zaksięgowania wpłaty na wskazanym koncie lub potwierdzeniu zamówienia z pobraniem.
Wysyłki pocztowe w ciągu 1-2 dni od potwierdzonego zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówienia max. do trzech dni roboczych, jednak najczęściej  towar otrzymują Państwo w ciągu 24 godz. od potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na koncie.
Dostarczenie towaru następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Opek.
Odbierając towar Nabywca proszony jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

W przypadku nieobecności Kupującego w miejscu odbioru przesyłki pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia Awizo. Po tym terminie towar zostanie przesłany do sprzedawcy na koszt kupującego.
Przed odebraniem paczki od kuriera zalecamy sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan folii i taśm naklejonych na przesyłkę. 

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia zalecamy niezwłoczne skontaktowanie się z nami oraz sporządzenie z kurierem protokołu szkodowego.


Orientacyjny koszt i czas realizacji wysyłki kurierskiej :

Wpłata na konto bankowe (płatność z góry) koszt:
od 0 do 30 kg. - 12 zł.
Przelew zaksięgowany do godz. 13:00, - towar wysyłamy tego samego dnia roboczego.

Pobranie ( płatne przy odbiorze ),  koszt wysyłki:
od 1 do 30kg. - 15 zł. 
Towar zamówiony do godz. 13:00, - wysyłamy tego samego dnia roboczego.

Przesyłki kurierskie nadajemy codziennie.


Orientacyjny koszt i czas realizacji wysyłki pocztowej :
Wpłata na konto bankowe ( płatność z góry )  koszt:
list polecony ekonomiczny od 0 do 1 kg. -  7 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę w ciągu 3 dni )
paczka ekonomiczna od 0 do 2 kg. - 10 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę w ciągu 2-3 dni )
list polecony priorytetowy od 0 do 1 kg. -  10 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę ok. 1-2 dni )

Pobranie pocztowe:
paczka pobraniowa od 1 do 2 kg. -  15 zł.
( poczta dostarcza przesyłkę ok. 1-2 dni )
Przesyłki pocztowe nadajemy codziennie.

Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.
Każdy wysyłany przez nas produkt jest nowy i nie uszkodzony , wstępnie sprawdzany przez producenta a następnie dokładnie przed wysyłką - ( o ile jest to możliwe ) przez osoby przygotowujące paczkę.

 


GWARANCJA
1. Okres gwarancji podany jest w opisie urządzenia a jego długość i warunki rozpatrywania jest uzależniona od poszczególnych producentów narzędzi.
2. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie będącej następstwem wadliwości użytych materiałów , nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania wyrobu.
3. W przypadku wad w okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy.
4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie
do sprzedawcy lub wyznaczonego punktu kompletnego urządzenia wraz z oryginalną kartą gwarancyjną.
5. Gwarancja nie zostanie uwzględniona jeśli przedmiot użyty został niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczy to także elektronarzędzi z grupy dla majsterkowiczów wykorzystywanych do prac profesjonalnych i zarobkowych.
6. Jeżeli wymiana wyrobu na nowy nie jest możliwa a naprawa ze względów ekonomicznych niezasadna klientowi przysługuje prawo do zwrotu kwoty zapłaconej za przedmiot.
7. Szczegóły dotyczące długości czasu naprawy , dostarczenia i odesłania reklamowanego towaru podane są w karcie gwarancyjnej (np.produkty : ASTA,
BGS-TECHNIC, COVAL, HONITON, JONNESWAY, MARK-MOTO, TENG-TOOLS, YATO, STANLEY )


Gwarancja nie obejmuje :
- wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich jak : paski napędowe , bezpieczniki , żarówki , płyny i środki smarujące , ostrza noży , brzeszczoty pił , szczotki silników itp.
-uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania , niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem , powodującego przeciążenie , lub niewłaściwej konserwacji i przechowywania
-napraw polegających na regulacji , czyszczeniu , smarowaniu , wymianie filtrów , szczotek , płynów itp.
-uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki
-uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części , filtrów , użyciu niewłaściwych smarów itp
-wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego , uderzenia pioruna , pożaru , powodzi lub też innych czynników zewnętrznych.
-uszkodzeń opakowania ( na przykład : pudła, torby , kasety , walizki ) oraz dodatków i gratisówReklamacje:
Reklamacje można wnosić m.in. pisemnie na adres M-HURT ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz, lub sobiście w siedzibie sprzedawcy, ewentualnie w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do sprzedającego.
Reklamacja pisemna powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego.
2. Dowód zakupu towaru w naszym sklepie (np. faktura lub paragon
3. Numer konta bankowego kupującego.
4. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
5. Określenie roszczenia.
6. Podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.

Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu np. faktury lub paragonu). Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta  inny sposób zaspokojenia.
Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


Odstąpienie od umowy:
W przypadku gdy kupujący jest Konsumentem może on skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz.W przypadku odstąpienia od umowy przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówienia, Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, najlepiej drogą elektroniczną na adres e mail:
biuro@m-hurt.pl.

Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Kupujący ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na własny koszt. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru przesłanego (zwróconego) przez Kupującego, dokonuje zwrotu otrzymanej za przedmiotowy towar ceny.
Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar Sprzedawcy na swój koszt.
Sklep internetowy ProfiCentrum.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Koszty transportu
W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

Sklep www.Majster.az.pl uprzejmie informuje, iż w trakcie tworzenia zdjęć przedmiotów w zależności od stosowanego sprzętu audiowizualnego mogą wystąpić różnice w kolorystyce, ocenie wielkości przedstawianych produktów itp.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
.


Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
Składając zamówienie, Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.

Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

NIE ODBIERAMY PACZEK ZA POBRANIEM
  24 maj 2018                    Wszelkie prawa zastrzeżone MAJSTER.                    Powered by 2008 oscGold