Kategorie

Obecnie w sklepie jest
 1 Klient

WYPOŻYCZALNIA


   

                
       

*ceny netto ,  przy dłuższym okresie możliwość negocjacji , dla stałych klientów - rabatyWypożyczalnia i serwis elektronarzędzi ,narzędzi ręcznych i ogrodowych
            Kietrz ul. Nadbrzeżna 20 , tel.: 500 55 66 80, fax 77 485 5828

Doradztwo techniczne : 885 024 000
Regulamin wypożyczalni

 

1. Wypożyczalnia MAJSTER  pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów        określonych poniżej. Firmy znane wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.

2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, obliczony jest od momentu wypożyczenia do   momentu zwrotu.

3. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest opłacana wg stawki godzinowej (lecz bez przekroczenia stawki dobowej). Powyższe nie dotyczy opłat za narzędzia i osprzęt dodatkowy do wynajmowanych urządzeń (np. groty, wiertła, przedłużacze), za które czynsz opłaca się za każdą rozpoczynającą się dobę

4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego, niewłaściwego użytkowania oraz spalenia silników  , wirników elementów elektronicznych itp.

5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają wykupowi.

6. Wypożyczający będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą ,zobowiązuje się także nie oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani nie użyczać go osobom trzecim.

7. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony (czyszczenie jest odpłatne), uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)

9. Zerwanie umowy następuje w przypadku :

- samowolnego przedłużenia czasu użytkowania

- braku rozliczenia za okres przekraczający 7 dni

- używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki lub użyczaniu go osobom trzecim

10. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

11. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgodą wypożyczalni po uprzednim uzgodnieniu (osobiście lub telefonicznie).

 
  20 marzec 2019                    Wszelkie prawa zastrzeżone MAJSTER.                    Powered by 2008 oscGold